MjukvaraKom igång med Qt på Symbian.

Du som försökt komma igång med applikationsutveckling på Symbian men tycker det är för krångligt har nu fått en ny möjlighet när ramverket Qt släppts för Symbian.

Med Qt kan du använda samma kod på många olika plattformar, inkl Windows, Linux och Mac, och du behöver inte bry dig om Symbians lite speciella API:er och konventioner.

Installera S60s utvecklingsmiljö

Börja med att ladda hem utvecklingsmiljön för S60v5 från Nokia. Detta kräver att du registrerar dig på forum.nokia.com, vilket är helt gratis.

Följ installationsbeskrivningen i den nedladdade zip-filen och om du installerar med de förvalda inställningarna så skall du sedan ha en S60 SDK under
c:\S60\devices\S60_5th_Edition_SDK_v1.0
Skapa en virtuell disk till den katalogen genom att från kommandotolken (Tillbehör/Kommandotolken) köra:
subst x: c:\s60\devices\S60_5th_Edition_SDK_v1.0
På Windows Vista kan det hända att den virtuella driven inte syns när du skall installera Qt. Om detta händer kan du starta kommandotolken genom att högerklicka på ikonen och välja Kör som Administratör innan du kör subst.

Sätt miljövariabeln EPOCROOT till att peka ut rotakatalogen genom att köra:
set EPOCROOT=\
i kommandotolken. Du kan också sätta variabeln permanent genom att högerklicka på ikonen för din dator och välja Avancerat/Miljövariabler....

Installera Qt SDK för Symbian

Ladda ner installationsprogrammet till Qt SDK för Symbian och kör det nedladdade programmet för att starta installationen.

Se till att du installerar Qt på den virtuella enheten du skapade med subst tidigare, annars kommer sökvägarna i byggfilerna att genereras fel.

Installera också Qt-filerna för Symbian SDKs på din virtuella enhet så att lib-filerna finns tillgängliga när det är dags för länkning.

Installera Qt på din Symbiantelefon

I katalogen där du intallerade Qt (t ex X:/Qt/4.6.2/) så ligger det ett antal sis-filer som du kan installera på din Symbiantelefon. På Nokias telefoner så kan du använda qt_installer.sis som innehåller Qt, Qt WebKit och alla beroenden.

På Sony Ericssons telefoner, Satio, Vivaz och Vivaz Pro så måste du istället installera qt_selfsigned.sis. Eftersom denna är self-signed så kommer det att dyka upp massor av varningar som du måste acceptera. Om du använder WebKit så måste du också installera qtwebkit_selfsigned.sis.

Du kan sedan installera fluidlauncher.sis som innehåller flera exempel för att testa Qt och att din installation fungerar. Källkoden till exemplen i fluidlauncher finns i demos\embedded i din Qt-installationProblem på Sony Ericsson Satio, Vivaz och Vivaz Pro

Om du har en tidig version av Satio så se till att uppgradera mjukvaran på telefonen eftersom den första mjukvaran innehåller en version av Open C som inte är kompatibel med Qt. Du kan hämta ny mjukvara på http://www.sonyericsson.com/update/locale.

På grund av en bugg i Qt så kraschar Qt-applikationer när du startar dem på Sony Ericssons S60v5-telefoner. Detta skall vara åtgärdat from Qt 4.6.3 men för att komma runt problemet kan man kopiera in en ttf-font på minneskortet. Kopiera t ex c:\Windows\Fonts\Arial.ttf till E:\Resource\Fonts så skall applikationerna starta.

Bygg en applikation för Symbian

Under den katalog där du installerade Qt (t ex x:\Qt\4.6.2) så finns det källkod till massor av exempel och demos. För att bygga en av dessa så kan du starta kommandotolken för Qt (Qt for Symbian Command Prompt) från start-menyn i Qt for Symbian by Nokia.

Kommandotolken skall då starta i den katalog där du installerat Qt på din virtuella enhet (t ex x:\Qt\4.6.2\). Byt katalog till en demo, t ex styledemo:
> cd demos\embedded\styledemo
Generera byggfiler för Symbian:
> qmake
Bygg projektet med den medföljande kompilatorn:
> make release-gcce
Alternativt, om du har licens för RVCT Arm-kompilator, kan du bygga med:
> make release-armv5
Skapa en sis-fil:
>make sis
Den genererade sis-filen kan du nu installera på din telefon och köra applikationen. Eftersom sis-filen är self-signed så måste du acceptera de varningar eller frågor som dyker upp under installationen.

Om du har RVCT-kompilator av tidigare version än 686 så måste du modifiera filen
mkspecs\common\symbian\symbian.conf
Så att raden:
QMAKE_CXXFLAGS.ARMCC	= --visibility_inlines_hidden
Istället blir:
QMAKE_CXXFLAGS.ARMCC	=
Detta eftersom äldre versioner av kompilatorn inte stödjer argumentet visibility_inlines_hidden.

Givetvis kan du också bygga med Qt IDEn Qt Creator. Se http://developer.symbian.org/wiki/index.php/Qt_Creator_with_the_Symbian_Platform för mer information om detta.